Demon Slayer

9 Hashira Demon Slayer Set

 • Sale
 • Regular price $36.00


Description

The 9 Hashira Demon Slayer Set! 
Includes 9 designs featuring the strongest pillars of Demon Slayer:

 1. Kyojuro Rengoku (Flame)
 2. Giyu Tomioka (Water)
 3. Muichiro Tokito (Mist)
 4. Gyomei Himejima (Stone)
 5. Shinobu Kocho (Insect)
 6. Sanemi Shinazugawa (Wind)
 7. Tengen Uzui (Sound)
 8. Mitsuri Kanroji (Love)
 9. Obanai Iguro (Serpent)