Rurouni Kenshin

Kenshin X Shishio

  • Sale
  • Regular price $4.75


Himura Kenshin and Shishio, based on their default appearance in Rurouni Kenshin.

Kenshin: (3.9" x 3.85")

Shishio: (3.35" x 4")