Naruto

Team 7 Naruto Set

  • Sale
  • Regular price $16.00


Description

Naruto Team 7 Set! 
Includes 4 designs featuring the Team 7 of Naruto:

  1. Naruto
  2. Sasuke
  3. Sakura
  4. Kakashi