Naruto

Team Asuma Naruto Set

  • Sale
  • Regular price $12.00


Description

The Ino-Shika-Cho Set! 
Includes 3 designs featuring the Team Asuma of Naruto:

  1. Shikamaru
  2. Ino
  3. Choji