YuYu Hakusho

Kurama and Yoko Kurama

  • Sale
  • Regular price $5.00


Human Kurama and Yoko Kurama, based on their default appearance in YuYu Hakusho.

Kurama Standard Size: (3.25" x 4.25")
Kurama Mini Size: (2.21" x 2.55")

Yoko Kurama Standard Size: (3.5" x 4.25")
Yoko Kurama Mini Size: (2.28" x 2.55")