Naruto

Shikamaru

  • Sale
  • Regular price $4.25


Shikamaru Nara showcasing his Shadow Stitching Jutsu in Naruto.

Standard Size: (2" x 5")
Mini Size: (1.2" x 3")