Naruto

Shino

  • Sale
  • Regular price $5.00


Shino Aburame showcasing his Kikaichu insect swarm in Naruto.

Standard Size: (3.5" x 4.25")
Mini Size: (2.1" x 2.55")